Revize OOPP

Zajištění bezpečnosti a efektivity výškových prací je naší prioritou. Nabízíme profesionální revize a údržbu vybavení pro výškové práce, včetně lanových systémů, horolezeckých pásů a ochranných přileb. Naše služby zahrnují:

 • Vizuální kontrolu na přítomnost poškození.
 • Funkční testy pro zajištění správné činnosti vybavení.
 • Detailní dokumentaci každé revize.
 • Opravy a údržbu podle nejnovějších standardů a legislativních požadavků.

Kontaktujte nás a zajistěte si bezpečnost na pracovišti!

Proč Revize?

Výškové práce představují jeden z nejrizikovějších typů činností, které vyžadují nejen odbornou zdatnost pracovníků, ale také používání kvalitního a pravidelně revidovaného vybavení. Revize výrobků používaných při výškových pracích jsou proto klíčovým aspektem, který zajišťuje bezpečnost a efektivitu práce.

Revize výrobků pro výškové práce mají několik zásadních funkcí:

 1. Bezpečnost pracovníků: Pravidelné kontroly zajišťují, že vybavení jako jsou lanové systémy, úvazky, helmy a další ochranné pomůcky jsou v perfektním stavu a neohrožují životy a zdraví pracovníků.
 2. Prodloužení životnosti vybavení: Pravidelné údržby a opravy mohou významně prodloužit životnost drahého vybavení, což vede k úsporám nákladů.
 3. Soulad s právními předpisy: Dodržování legislativních požadavků na revize a údržbu vybavení je nezbytné pro právní ochranu zaměstnavatele i zaměstnanců nebo práv OSVČ.

Postupy revizí

Revize vybavení pro výškové práce zahrnují několik kroků:

 1. Vizuální kontrola: Každé vybavení je nejprve vizuálně zkontrolováno na přítomnost viditelných poškození, jako jsou trhliny, opotřebení nebo koroze.
 2. Funkční testy: Následuje testování funkčnosti jednotlivých součástí, aby bylo zajištěno, že všechny mechanismy fungují správně.
 3. Záznamy a dokumentace: Každá revize je pečlivě zdokumentována, včetně datumu revize, identifikace kontrolovaného vybavení, popisu nalezených problémů a provedených oprav.
 4. Opravy a údržba: Pokud jsou nalezeny jakékoli závady, jsou okamžitě opraveny nebo je vybavení nahrazeno novým, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.