Śvédsko

Rollout Ericsson

Účastnili jsme se Rollout 4G pro operátora Telia. Instalovali jsme technologii Ericsson a Huawei. Instalujeme technologii za pomocí lan a lanové techniky na vysílačích od 30m do 100m. Provádíme deinstalaci staré technologie, instalaci nové a zaintegrování do sítě.